Freifechtergilde

Country

Fighters (11)

Alexander Stankiewicz
Anastasia Vlasova
Andrei Nikitin
Andrey Nekrylov
Anna Gorbulinskaja
Olga Odintsova
Sergei Geraskin
Sergey Kultaev
Timofey Matrosov
Vadim Komissarov
Vladislav Sidelnikov