Fechtschule Gdańsk

Country

Fighters (14)

Barbara Chlebowska
Daniel Krzaczkowski
Jan Chodkiewicz
Kazimierz Szadkowski
Łukasz Dąbrowski
Maciej Kuszewski
Marcin Ewiak
Patryk Pilas
Paweł Cieleń
Pawel Pazderski
Piotr Mikołajczak
Sebastian Kiszka
Stanisław Nagórski
Szymon Chlebowski