UKRF (UKRF)

Country

Fighters (6)

Aleksandr Savochkin
Dmitry Gibadullin
Evgeniy Pleshakov
Ilia Rebrov
Vadim Polyuga
Viacheslav Shavkutenko