FFC Paladin

Country
City
Moscow
Website
https://vk.com/paladincenter

Fighters (43)

Aleksandr Filimonov
Alexander Basov
Alexey Moskalenko
Alexey Varaksin
Anastasia Matiushina
Andrey Kozlov
Andrey Kurochkin
Andrey Terentiev
Artem Gusmanov
Denis Klevin
Denis Kozlov
Dmitrii Krasnov
Dmitrii Nikulshin
Dmitriy Zhabin
Fedor Ochkasov
Gans Kroitcberg
Ilia Murashchenko
Iuliia Kuznetsova
Maksim Skladonovskiy
Mariia Krutko
Mariya Loseva
Mihail Yusov
Mikhail Bakir
Mikhail Usanov
Nadezhda Nesterova
Natalia Yakushina
Nikita Evtushenko
Nikita Golovin
Nikita Muratov
Nikita Rasnitsov
Nikodim Dyachek
Oleg Kolganov
Pavel Martynets
Roman Pomelov
Ruslan Verestchagin
Sergey Bakumenko
Stanislav Rossin
Vadim Kravchenko
Veniamin Shekhtman
Vera Sharshukova
Viktor Izvarin
Yuliya Kleyman
Аlexandra Dolotko