FFC Paladin

Country

Fighters (41)

Alexander Basov
Alexey Moskalenko
Alexey Varaksin
Anastasia Matiushina
Andrey Kozlov
Andrey Kurochkin
Andrey Terentiev
Artem Gusmanov
Dmitrii Krasnov
Dmitrii Nikulshin
Dmitriy Zhabin
Fedor Ochkasov
Gans Kroitcberg
Ilia Murashchenko
Iuliia Kuznetcova
Maksim Skladonovskiy
Mariia Krutko
Mihail Yusov
Mikhail Bakir
Mikhail Usanov
Nadezhda Nesterova
Natalia Yakushina
Nikita Evtushenko
Nikita Golovin
Nikita Muratov
Nikita Rasnitsov
Nikodim Diachek
Nikodim Dyachyok
Oleg Kolganov
Pavel Martynets
Roman Pomelov
Ruslan Verestchagin
Sergey Bakumenko
Stanislav Rossin
Vadim Kravchenko
Veniamin Shekhtman
Vera Sharshukova
Viktor Izvarin
Yuliya Kleyman
Yuliya Kuznecova
Аlexandra Dolotko