Edinorog

Country
City
Voronezh
Website
https://vk.com/edinorogvrn

Fighters (14)

Alexander Makarov
Alexander Selischev
Andrei Tarasov
Ekaterina Barsukova
Evgenii Belov
Evgeniy Kosykh
Kirill Gribanov
Mikhail Cherkasskikh
Mikhail Fedosov
Pavel Safonov
Sergey Klochkov
Sergey Kosykh
Victoria Romashova
Viktoria Romashova